Bursgraf vist på en computerskærm, der viser markedstendenser og udsving

Introduktion til differencekontrakter – fordele og ulemper

Når du investerer i aktier, køber du dig ofte ind i en bestemt virksomhed, hvor du kan nyde godt af kursstigninger og ærgre dig over kursfald. Du behøver dog ikke nødvendigvis at eje en aktie, for at kunne tjene et betydeligt afkast – og du behøver heller ikke at tabe penge, hvis kursen rent faktisk skulle falde.

Med differencekontrakter kan du nemlig spekulere i, hvordan prisen i et bestemt marked udvikler sig, og du kan tjene mange penge, hvis du har en god ide om, at prisen enten stiger eller falder inden for den nærmeste fremtid. I denne hurtige guide vil du blive introduceret for grundtankerne ved differencekontrakter samt de potentielle fordele og ulemper.

Hvad er differencekontrakter?

En differencekontrakt kendes også som en ”CFD”, hvilket er en forkortelse for ”Contract for Differences”. Til at begynde med blev differencekontrakter kun handlet mellem banker, men i dag er det blevet populært for investorer at tjene penge på CFD’er, da man ikke ejer værdipapirerne, og der er mulighed for at tjene penge på både stigninger og fald.

Når du indgår en differencekontrakt, opstår der en aftale mellem mægler og investor; dén forskel, der er i værdipapirerne fra start til slut, betales af den ene part til den anden. Det betyder, at du eksempelvis kan spekulere i, at Ørsteds aktiekurs falder inden for en bestemt tidsperiode. Du åbner derfor kort CFD-salgsposition, og for hver point aktiekursen falder, vil der opstå en større og større difference og dermed også gevinst for dig.

Fordele ved differencekontrakter

Med differencekontrakter løber du en anden type risiko end ved normal handel af værdipapirer, fordi du har en formodning om, at du er klogere end markedet på kort sigt. Det kan du dog også sagtens være, da handel med CFD’er altid bør foretages på baggrund af grundig research og indsigtsfuld viden.

Hvis du har mod på at kaste dig ud i differencekontrakter, kan du nyde fordel af:

  • Muligheden for at handle på ethvert tidspunkt: Der findes mange globale markeder, hvor CFD’er kan handles på, og derfor har du mulighed for at investere 24/7.
  • At tjene penge på stigninger og fald: Du kan både åbne købspositioner og salgspositioner, hvor der opstår en difference ved både værdistigninger- og fald.
  • En mere effektiv styring af din risiko: Du kan med CFD-handel også afdække din fysiske aktieportefølje ved korte salgspositioner, hvilket er en effektiv mulighed for gearing.

Ulemper ved differencekontrakter

Differencekontrakter kræver dog, at du er villig til at handle med gearing, og der følger derfor andre risici med, ind hvis du bare handler normalt med værdipapirer. Det kræver, at du har en god forståelse af de finansielle markeder, og at du også har en del kapital, som du er villig til at investere – og potentielt tabe.

Du bør altid kunne lægge en margin på kontraktværdien, så du er sikker på, at du kan betale differencen, hvis den skulle falde ud til din ulempe. Denne margin kan dog være så lav som 2%, og derfor behøver du ikke at have en kæmpe opsparing for at prøve kræfter med differencekontrakter.

Previous post Hvad er Forex? En omfattende guide til den globale valutamarked
Alt hvad du skal vide om daytrading Next post <strong>Alt hvad du skal vide om daytrading</strong><strong></strong>